Prowadzący strzelanie

 W dniu 05.04.2014r. (sobota) o godz. 10.00  w Klubie Strzeleckim GROT w Pucku ul. Lipowa 3c rozpoczyna się szkolenie dla prowadzących strzelanie zgodnie z Regulaminem PZSS.
Zgłoszenia  do 01.04.2014  na adres: klubgrot@wp.pl
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, nr licencji (zawodnicza lub sędziego)
Szkolenie jest skierowane do osób posiadających pozwolenie, ubiegających się o pozwolenie, sędziów i instruktorów strzelectwa.

Koszt szkolenia 100 zł + 50 zł za wydanie legitymacji prowadzącego strzelanie (bezterminowa)

tel. kontaktowy: 601 633473