Zawody

ZAWODY STRZELECKIE W 2018

Zawody 2018
1. Cel zawodów:

– popularyzacja strzelectwa sportowego i kolekcjonerskiego,
– doskonalenie umiejętności strzeleckich,
– wymiana doświadczeń strzelców sportowych i kolekcjonerskich
– integracja środowiska strzelecko-kolekcjonerskiego

2. Miejsce i czas zawodów:
Strzelnica Miejska w Kwidzynie, ul. Strumykowa w godzinach 11.00 do 16.00

3. Konkurencje:
Strzelanie statyczne do tarcz, strzelanie dynamiczne z broni krótkiej i długiej do celów metalowych
z elementem czasu. Konkurencje ustalane będą przed każdymi zawodami przez członków KKS VIS.
Informacja o konkurencjach będzie umieszczana na stronie KKS VIS, na tydzień przed zawodami.

4. Broń i amunicja:
Pistolet sportowy bocznego i centralnego zapłonu, pistolet dowolny bocznego i centralnego
zapłonu, karabinek sportowy bocznego i centralnego zapłonu, karabinek dowolny bocznego
i centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa, rewolwer bocznego i centralnego zapłonu
Broń i amunicja klubowa. Dopuszcza się broń i amunicję zawodnika

Informacje dodatkowe:
Każde zawody kończy komunikat klasyfikacyjny. Wszystkie nasze zawody są zgłoszone do kalendarza Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego.