Kontakt

KWIDZYŃSKI  KLUB  STRZELECKI  VIS

ul. Reymonta 7/22

82-500 Kwidzyn

NIP:581-19-07-943

REGON:220571985

e-mail:kksvis@gmail.com

Bank: Volkswagen Bank Polska SA

Konto:70 2130 0004 2001 0448 4663 0001

____________________________________________________________

ZARZĄD KKS VIS

PREZES – Marek Horowski

e-mail:marek.horowski@kksvis.pl

tel. +48604932126

WICEPREZES – Jerzy Brodowski

e-mail:jerzy.brodowski@kksvis.pl

tel. +48608380749

SEKRETARZ – Adrian Słowiński

e-mail:adrian.slowinski@kksvis.pl

SKARBNIK – Janusz Grzona

e-mail:janusz.grzona@kksvis.pl

CZŁONEK – Maciej Rybczyński

e-mail:maciej.rybczynski@kksvis.pl

____________________________________________________________

KOMISJA  REWIZYJNA

 PRZEWODNICZĄCY – Dariusz Szymaszek

e-mail:dariusz.szymaszek@kksvis.pl

tel. +48606518948

SEKRETARZWitold Czeszejko-Sochacki

e-mail:witold.czeszejkosochacki@kksvis.pl

CZŁONEK -Krzysztof Drewniak

e-mail:krzysztof.drewniak@kksvis.pl

____________________________________________________________

GEOLOKALIZACJA STRZELNICY MIEJSKIEJ Z KTÓREJ KORZYSTA NASZ KLUB STRZELECKI